Områdebestyrelse

Dagtilbudsområdet har en forældrebestyrelse.

I bestyrelsen sidder en forældrerepræsentant fra hvert dagtilbud og to medarbejderrepræsentanter.

Forældrerepræsentanterne vælges blandt forældrene i de enkelte dagtilbud. Den daglige leder i dit barns dagtilbud kan orientere dig om, hvem der er din repræsentant.  

Forældrebestyrelsen mødes hver anden måned.

Har i brug for kontakt til områdebestyrelsen, så kontakt 

Områdeleder Bettina Dyrvig på 2041 7866 eller bedyr@naestved.dk

Ingen kan gøre alt, alle kan noget, sammen kan vi gøre alt.