Projekt Grønne spirer

Der vil i løbet af efteråret 19 komme en del nye grønne tiltag, som vil blive beskrevet herom senere.